ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร                     Welcome to The Office of Silpakorn University Academic Services
 
SUThaiConsultCert
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

@@ ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 

         
         ติดต่อสอบถามโครงการต่างๆ หรือส่งใบสมัครผ่านไลน์ของสำนักบริการวิชาการ
         
             MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
              MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
              ทะเบียนที่ปรึกษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร (หมายเลข 856 ประเภท A)

 >>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่น 3 - 6

                  รุ่นที่ 3   วันที่ 11 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (จัดอบรมแล้ว)
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 4   วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 5   วันที่ 14 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
                             ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

                  รุ่นที่ 6   วันที่ 18 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณแอน มือถือ / ID Line: 0908867372

         มือถือ 090-886-7372 อีเมลล์ training.su2016@gmail.com

         ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการรุ่นที่ 3 - 6 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ

 >>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่น 1 - 2

                  รุ่นที่ 1   วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 2   วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณแอน มือถือ / ID Line: 0908867372

         มือถือ 090-886-7372 อีเมลล์ training.su2016@gmail.com

         ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการรุ่นที่ 1 - 2 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ

 >>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่น 1 - 3

                  รุ่นที่ 1   วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 2   วันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
                             ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

                  รุ่นที่ 3   วันที่ 20 - 21 มกราคม พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณแอน มือถือ / ID Line: 0908867372

         มือถือ 090-886-7372 อีเมลล์ training.su2016@gmail.com

         ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการรุ่นที่ 1 - 3 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ

 

>>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่น 1 - 4

                  รุ่นที่ 1   วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 2   วันที่ 2 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 3   วันที่ 27 - 28 มกราคม พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 4   วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณแอน มือถือ / ID Line: 0908867372

         มือถือ 090-886-7372 อีเมลล์ training.su2016@gmail.com

         ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการรุ่นที่ 1 - 4 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ

 

 


>>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาพรัฐ” รุ่น 1 - 3

                  รุ่นที่ 1   วันที่ 23 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 2   วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 3   วันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณแอน มือถือ / ID Line: 0908867372

         มือถือ 090-886-7372 อีเมลล์ training.su2016@gmail.com

         ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการรุ่นที่ 1 - 3 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ