ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร                     Welcome to The Office of Silpakorn University Academic Services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

@@ ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 

         
         ติดต่อสอบถามโครงการต่างๆ หรือส่งใบสมัครผ่านไลน์ของสำนักงานบริการวิชาการ
         
             MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
              MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
              ทะเบียนที่ปรึกษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร (หมายเลข 856)

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
       
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

           
ประกาศรับสมัครงาน-ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

        กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ