ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร                     Welcome to The Office of Silpakorn University Academic Services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

@@ ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 

         
         ติดต่อสอบถามโครงการต่างๆ หรือส่งใบสมัครผ่านไลน์ของสำนักบริการวิชาการ
         
             MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
              MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
              ทะเบียนที่ปรึกษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร (หมายเลข 856)

 

>>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561

         วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
         ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
         มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณนิมมิตรา โทร 098-747-7702, 094-256-4965

         e-mail : parabolardrying@gmail.com

         Line: 098-747-7702 Facebook: facebook.com/Solardryerdede

         ดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ           ใบสมัคร

 >>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่น 1 - 2

                  รุ่นที่ 1   วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (จัดอบรมแล้ว)
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 2   วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณแอน มือถือ / ID Line: 0908867372

         มือถือ 090-886-7372 อีเมลล์ training.su2016@gmail.com

         ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการรุ่นที่ 1 - 2 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ

 

>>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่น 1 - 4

                  รุ่นที่ 1   วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (จัดอบรมแล้ว)
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 2   วันที่ 2 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (จัดอบรมแล้ว)
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 3   วันที่ 27 - 28 มกราคม พ.ศ. 2561 (จัดอบรมแล้ว)
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 4   วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณแอน มือถือ / ID Line: 0908867372

         มือถือ 090-886-7372 อีเมลล์ training.su2016@gmail.com

         ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการรุ่นที่ 1 - 4 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ

 

 


>>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาพรัฐ” รุ่น 1 - 3

                  รุ่นที่ 1   วันที่ 23 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (จัดอบรมแล้ว)
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 2   วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

                  รุ่นที่ 3   วันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
                             ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณแอน มือถือ / ID Line: 0908867372

         มือถือ 090-886-7372 อีเมลล์ training.su2016@gmail.com

         ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการรุ่นที่ 1 - 3 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ